• Home
  • Blog
  • idMobile, la signatura electrònica al teu dispositiu mòbil
idMobile, la signatura electrònica al teu dispositiu mòbil
  • 15 de juny 2017

idMobile, la signatura electrònica al teu dispositiu mòbil

Meditecnologia  participa en el projecte "idMOBILE", la signatura electrònica basada  en certificats digitals utilitzant els dispositius mòbils, conjuntament amb  l'empresa Firmaprofesional (Expedient: TSI-100200-2014-49). L'objectiu del  projecte és el desenvolupament d'un sistema de signatura electrònica multicanal  basada en certificats digitals ubicats a telèfons mòbils intel·ligents.      

El resultat és  una plataforma completa de gestió de la identitat digital mòbil, que inclou:

1. Tots els mòduls bàsics per al seu funcionament.

2. Un registre d'identitats digitals mòbils, que requerirà una revisió  jurídica i la construcció d'una Declaració de Pràctiques de Serveis d'Identitat  Digital, així com unes Polítiques d'Ús per a ser acceptades pels seus usuaris.

3. Certificació de la conformitat amb normes i estàndards europeus: anàlisi  i certificació de la nova plataforma d'acord amb les normes tècniques europees.

4. Configuració del concepte de posicionament en el mercat i marca, així  com la creació d'entorns de proves conceptuals, pilot i de contrast de negoci.             

Projecte  cofinançat pel Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital en el marc de la  convocatòria per a la concessió d'ajudes per a la realització de projectes de  l'Acció Estratègica d'Economia i Societat Digital, dins del Pla Nacional  d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnologia 2013-2016.  Expedient TSI-100200-2014-49.

Accio