• Home
  • Blog
  • Projecte DIALCAT: eines per minimitzar els riscos de deteriorament cognitiu dels pacients diabètics
Projecte DIALCAT: eines per minimitzar els riscos de deteriorament cognitiu dels pacients diabètics
  • 6 d’abril 2017

Projecte DIALCAT: eines per minimitzar els riscos de deteriorament cognitiu dels pacients diabètics

Segons les  actuals dades epidemiològiques, els pacients amb diabetis mellitus tipus 2  tenen entre dos i tres vegades més prevalença de deteriorament cognitiu greu i  malaltia d’Alzheimer que la població no diabètica equiparada per edat. Això  comporta un greu problema socio-sanitari, ja que aquest col·lectiu genera al  sistema sanitari espanyol una despesa d’aproximadament 5.500 milions d’euros.             

Per tal  d’abordar aquesta problemàtica, cal cercar una aproximació multidisciplinària.  El projecte DIALCAT planteja  precisament això: un abordatge integral que involucra a tots els actors relacionats  (clínics, cuidadors, pacients i farmacèutics). L’objectiu de DIALCAT és  retardar al màxim l’aparició de la malaltia d’Alzheimer, tot identificant els  factors de risc associats als pacients diabètics amb deteriorament cognitiu, i  plantejar estratègies encaminades a minimitzar els seus efectes.             

El projecte  inclou recerca clínica observacional i un estudi pilot d’intervenció per tal de  millorar el control metabòlic que inclou el desenvolupament i validació d’un  dispensador que garanteix i monitoritza l’adherència al tractament mèdic i les  condicions de salut dels malalts. Meditecnologia participa en el disseny,  avaluació i validació d’aquest dispensador electrònic i de la seva interfície  d’usuari.            

DIALCAT,  amb número d’expedient COMRDI15-1-0024, ha estat finançat dins de la comunitat  RISC3CAT de “Tecnologies en salut” i a través del Fons Europeu de  Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea. 

             
             
Accio
             
Accio