• Home
  • Transparència

Aquest apartat es publica d'acord amb el principi de transparència que s'incorpora des de l'ordenament comunitari a la gestió de les empreses. L'esmentat principi es desenvolupa, especialment, a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.

A l’exercici 2022, la societat no reuneix les condicions que estableix la normativa per haver de publicar cap informació.

Els nostres serveis

Solucions per a tu

Desenvolupament tecnològic

Infraestructures tecnològiques per a la teva empresa.

Estratègia i comunicació digital

Fem arribar el teu missatge!

Certificats digitals

Protegim la teva identitat digital.

Disseny gràfic i web

Donem forma a les teves idees.

Innovació i emprenedoria

Vols fer realitat la teva idea?

Projectes de recerca sanitària

Necessites un soci pel teu projecte?