Grup MED

Projecte DIALCAT: eines per minimitzar els riscos de deteriorament cognitiu dels pacients diabètics

Segons les actuals dades epidemiològiques, els pacients amb diabetis mellitus tipus 2 tenen entre dos i tres vegades més prevalença de deteriorament cognitiu greu i malaltia d’Alzheimer que la població no diabètica equiparada per edat. Això comporta un greu problema socio-sanitari, ja que aquest col·lectiu genera al sistema sanitari espanyol una despesa d’aproximadament 5.500 milions d’euros.

Per tal d’abordar aquesta problemàtica, cal cercar una aproximació multidisciplinària. El projecte DIALCAT planteja precisament això: un abordatge integral que involucra a tots els actors relacionats (clínics, cuidadors, pacients i farmacèutics). L’objectiu de DIALCAT és retardar al màxim l’aparició de la malaltia d’Alzheimer, tot identificant els factors de risc associats als pacients diabètics amb deteriorament cognitiu, i plantejar estratègies encaminades a minimitzar els seus efectes.

El projecte inclou recerca clínica observacional i un estudi pilot d’intervenció per tal de millorar el control metabòlic que inclou el desenvolupament i validació d’un dispensador que garanteix i monitoritza l’adherència al tractament mèdic i les condicions de salut dels malalts. Meditecnologia participa en el disseny, avaluació i validació d’aquest dispensador electrònic i de la seva interfície d’usuari.

DIALCAT, amb número d’expedient COMRDI15-1-0024, ha estat finançat dins de la comunitat RISC3CAT de “Tecnologies en salut” i a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea. 

Accio
Accio

MEDITECNOLOGIA, S.A.U; NIF A-62478623; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 33263, foli 1, Inscripció 1ª, Full B-227.831.